เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่,อบต.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตำบลห้วยไร่
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
54110

โทรศัพท์ 054-520-542-3
โทรสาร 054-520-542 ต่อ 16

0.02s. 0.50MB