นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 53,598 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

  • ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
  • โทรศัพท์ 054-520542 โทรสาร 054-520543
    อีเมล์ hauyrai_40@hotmail.com
โทรศัพท์ 054-520542
Operator (สำนักปลัด)
ต่อ 11
กองคลัง
ต่อ 14
กองช่าง
ต่อ 16
กองการศึกษา
ต่อ 19

คิวอาร์โค้ด

คิวอาร์โค้ด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

  • ใช้มือถืออ่านคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

แผนที่หน่วยงาน


เปลี่ยนภาษา