นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542-3

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 34,218 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

  • ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
  • โทรศัพท์ 054-520-542-3 โทรสาร 054-520-542 ต่อ 16
    อีเมล์ hauyrai_40@hotmail.com

คิวอาร์โค้ด

คิวอาร์โค้ด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

  • ใช้มือถืออ่านคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา