นายกมล กำจัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
054-520-542-3

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 8,711 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

  • ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
  • โทรศัพท์ 054-520-542-3 โทรสาร 054-520-542 ต่อ 16
    อีเมล์ hauyrai_40@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา